Streamcode-annons

Turistmässan

Som utställare på Turistmässan exponeras du på både Turistmässan och Turistkanalen.

På Turistkanalen finns din ”monter” i form av ett Presentationskonto, där du hanterar vad som ska visas för besökaren. Länk till inloggning för att administrera innehållet i montern.

På Turistmässan visas din annonsbild och ett klick på den visar besökaren till din monter. Dessutom kan du i kontrollpanelen också ladda upp tidsbegränsande mässerbjudanden och även nyheter, som också visas på Turistmässan och Turistkanalen. Allt visas i flera olika bildspel.

När du beställer en ”monter” måste du välja en kategori där din annonsbild ska visas, och du har möjlighet att beställa en extra kategori där samma annons också visas.

I början av året räknar vi inte med så många utställare, men vi hoppas att antalet växer snabbt. Det första bildspelet kommer att visa alla utställare, de andra kommer att visa resp. kategori oavsett geografiska positioner. Det betyder att din annonsbild visas i två bildspel, tre om du önskar extra kategori.

När det finns minst 8 utställare från en och samma kommun lägger vi till ytterligare ett bildspel, där dessa får samsas. Det ökar exponeringen. En del kommuner är stora och där finns ofta många mindre orter, som är populära för turisten. Om det blir minst 4 utställare från samma ort ordnar vi ännu ett bildspel för den. Fyra företag, eller fler, på samma ort kan be om en gemensam offert.

Annonsbilden skall vara 1200 x 675 bildpunkter (16:9-format) och det gäller även för bild till ”Erbjudande”. Vi erbjuder ”Annonsproduktion & Monterservice” under abonnemangstiden, vilket innebär att vi hjälper dig med annonsbild, ladda upp ditt material på kontot, ändra/byta material mm.

Beställ på turistmassan.se/bestall